Innehållsföreteckning

Allmänt om REKO

Nybörjarläge vs Standardläge

Företagsinställningar

Användarinställningar


REKO Bokföring

Bokföringsklasser

Registrera verifikat

Räkenskapsår

Kontoväljaren

Objektredovisning

Historik

Rapportering

Hantera Bokföringsklasser

Hantera Bokföringsmallar

Hantera Rapporter

 

Hantera Bokföringsmallar

Den mest tidsbesparande funktionen är användningen av Bokföringsmallar. Du kan skapa obegränsat med mallar och även knyta olika mallar till olika bokföringsklasser och kontoplaner.

En mall innehåller ett antal fördefinierade rader. Varje rad anger vilket konto som skall användas samt om bokföring vanligtvis sker i debet eller kredit. En mall kan även innehålla fördefinierade belopp samt även utföra beräkningar. Om du använder dig av objektredovisning kan du även ange vilken informationsklass som konteringen ska bokföras på (t.ex. anställd, kund, leverantör osv.).

REKO

Hantera bokföringsmallar

Alternativ 1: Välj (Huvudmenyn) > Inställningar > Bokföring > Bokföringsmallar.

Alternativt 2: I fönstret för manuell kontering, välj Redigera mallar (se bilden ovan)

REKO

För att skapa en ny mall, välj Ny mall.. Ange en benämning, eventuell beskrivning samt önskad verifikationstext. Avsluta med OK.

REKO

För att redigera en befintlig mall, markera mallen i listan och välj Redigera..

Skapa en bokföringsmall

REKO

Ange vilka bokföringsklasser mallen gäller för (du bör alltid kryssa fö som minst Verifikat då detta är en generell bokföringsklass).

Ange för vilka kontoplaner mallen gäller.

Lägg till valfritt antal rader genom att klicka på Lägg till rad (varje rad gäller kontering på ett specifikt konto). För att redigera en befintlig rad, markera raden och välj Redigera rad. Du kan även ändra sorteringsordning genom att markera en rad och klicka på upp och ned-pil.

Alternativ för en rad

REKO

Ange vilket konto beloppet ska bokföras på (eller välj konto genom att klicka på [..])

Ange om ett belopp ska vara förifyllt eller om en formel ska beräknas (läs mer om formler nedan). Kom i håg att belopp som är positiva alltid hamnar i debet och negativa i kredit, oavsett vad som väljs nedan.

Ange eventuell radtext

Ange om debet eller kredit ska vara markerat (vilket underlättar ifyllnad)

Om du använder dig av objektredovisning kan även obligatorisk informationsklass väljas. Exempel: bokföringsmallen gäller inköp av inventarier. Om du vill att anskaffningsvärdet ska bokföras på en specifik leverantör för detaljerad rapportering kan Leverantör väljas som Objekt. När mallen senare används kommer REKO fråga om vilken leverantör beloppet ska bokföras på.

Ange en eventuell hjälptext för att underlätta konteringen.
 
 

Mer om formler
En formel kan innehålla både siffror och kontosaldon. De vanliga räknesätten kan användas. Kontosaldon anges alltid i formatet [0000] för enskilt kontosaldo eller [0000:9999] för summa av kontosaldon (notera att klamrar måste anges annars hanteras kontonumret som siffror). Om resultatet av en formel blir negativt bokförs beloppet i kredit, annars i debet. Om du tex utgår från ett negativt kontosaldo men vill bokföra detta i debet vänd tecken genom att ange * -1.
Exempel på formler:
 
                      [1930] + [1931]
                      [2331] * 0,05 * -1